News & Activitiesสัมมนา ประจำปี 2560 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ จ.นครราชสีมา

สัมมนา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560    >>more
05-Sep-2017 by admin

สวัสดิการการตรวจสุขภาพ ณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ตรวจสุขภาพประจำปี ณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด 2560    >>more
02-Sep-2017 by admin

การฝึกสอนบาสเกตบอลรุ่นเยาวชน

การฝึกสอนบาสเกตบอลรุ่นเยาวชนที่สนามบาส บ.ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด    >>more
27-Jul-2017 by admin