บ.ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด มีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

23-Jul-2018 by admin
   
 
 
   ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางบริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ๙ รูป
ณ บริเวณโรงอาหาร เนื่องในอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา