การฝึกอบรม Lean Manufacturing for Industrial Program รุ่นที่ 1 สาขาสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561

04-Aug-2018 by admin
 
 
   การฝึกอบรม Lean Manufacturing for Industrial Program รุ่นที่1 ณ สาขาสำนักงานใหญ่
 
ในวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561  โดย คุณพรประเสริฐ   กองกะมุด ( Lean Manager ส่วนกลาง)
 
การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลีนแก่พนักงานที่สนใจเข้ารับความรู้เพิ่มเติมทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ