บ.ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด และชมรม รวมพล ฅนอาสา ร่วมบริจาคสิ่งของที่ ศูนย์ผู้ป่วยบ้านลุงสนิท จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561

10-Oct-2018 by admin
 
 
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561   ทางคุณนิพนธ์  ชวลิตมณเฑียร (กรรมการบริหาร) , ชมรม "รวมพล ฅนอาสา" และพนักงานบริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ได้ทำการระดมทุนสนับสนุนการซื้อของใช้จำเป็นและเงินบริจาคทั้งหมดจำนวน 15000 บาท ให้ "ศูนย์ผู้ป่วยบ้านลุงสนิท" (คุณลุงสนิท อาสนะ) จ.ราชบุรี 
 
      ขอขอบคุณพนักงานและชมรม "รวมพล ฅนอาสา" ที่ร่วมสมทบทุนบริจาคในครั้งนี้ค่ะ