เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

28-Nov-2018 by admin
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
  • เพศชาย / หญิง                                                                                                                                   
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การจัดการ / บริหารธุรกิจ / วิศวกรรมศาตร์ /  คหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ Internet ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการ์เม้น (Garment) 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รายละเอียดของงาน
  • ติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ ประสานงานกับแผนกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดซื้ออุปกรณ์ และสามารถเจรจาต่อรองราคาได้