ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2562 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

07-Jan-2019 by admin
    พนักงานร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป 
ณ บริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)
ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ บริเวณโรงอาหาร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562