กิจกรรม "รดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร" ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

11-Apr-2019 by admin

สวัสดีปีใหม่ไทย 

ไฮ-เทค สงกรานต์ ๒๕๖๒        

 

กิจกรรม "รดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร" 
ณ สาขาสำนักงานใหญ่  
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒       
ขอให้ครอบครัวชาวไฮ-เทค ทุกกสาขา 
มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจ
สุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี

 

มีความสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี  

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะ          

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ